Sunday, July 14, 2013

Шог зураг

Монгол улсын бүх хуулиуд "УИХ-ын бүрэн эрх", "ЗГ-ын бүрэн эрх", "Засаг даргын бүрэн эрх" гэсэн бүлгээр эхэлж, "Иргэний үүрэг" гэсэн бүлгээр өндөрлөдөг. Зүй нь "Иргэний эрх" гэж эхлээд, "УИХ, ЗГ, Засаг даргын үүрэг" гэсэн бүлгүүдээр үргэлжлэх ёстой.


 

Copyright 2007 All Right Reserved. shine-on design by Nurudin Jauhari. and Published on Free Templates